News UpdateNews in Asia

health news

คุณค่าทางโภชนาการ

ปัจจุบันปัญหาเรื่องโภชนาการเป็นเรื่องสำคัญ การที่จะมีสุขภาพที่ดีนั้นต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม ในสหรัฐอเมริกามีการแนะนำให้บริโภคผลไม้วันละ 2 ถ้วยครึ่ง เนื่องจากผลไม้อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และสารพฤกษเคมีซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Read more

เปิดผลวิจัยสถานการณ์ผู้สูงอายุถูกละเมิด

มส.ผส.-สสส. เปิดผลวิจัยสถานการณ์ผู้สูงอายุถูกละเมิด 3 อันดับแรก “ทารุณจิตใจ-ทอดทิ้ง-หวังทรัพย์” ปี 2558 พบคดีอาญาผู้สูงอายุเป็นเหยื่อสูง 703 ราย เหตุโดดเดี่ยว ป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เสนอ 6 ข้อ ฝ่าปัญหาละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ แนะทำงานเชิงรุก เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมแก้กฎหมาย ปรับ ภาระกิจ “ผู้พิทักษ์” รวมดูแลความเป็นอยู่- เพิ่มกระบวนการตรวจสอบการทำหน้าที่ มีจริยธรรม

Read more

ขับเคลื่อน รพ.อาหารปลอดภัย นำร่องทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เดินสายตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างความตระหนักรู้เรื่องอาหารปลอดภัยอันจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชน นำร่องโรงพยาบาลรัฐสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Read more

1 5 6 7