News UpdateNews in Asia

สูตรอาหารสายยาง ตามหลักของนักโภชนาการ

สูตรอาหารสายยาง ตามหลักของนักโภชนาการ เนื่องจากอาหารเหลวที่ให้ทางสาย จะต้องเป็นอาหารครบส่วน คือ มีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย มีความเหลวที่พอเหมาะ และไม่เข้มข้นจนเกินไป กลุ่มอาหารหลักในการประกอบอาหาร ได้แก่กลุ่ม โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันอย่างเหมาะสม การให้อาหารทางสายควรแบ่งเป็นมือเล็กๆเป็นครั้งคราววันละ 4-6 ครั้ง ส่วนใหญ่มักจะให้ตามมื้อของอาหาร เพื่อเป็นไปตามหลักของนักโภชนาการที่ได้จัดเตรียมให้

ในการรับประทานอาหารของคนทั่วไป คือ อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น แต่ในกรณีที่เป็นอาหารเหลวมีปริมาณมาก อาจแบ่งเป็น 4 มื้อ คือก่อนนอนด้วย ส่วนระหว่างมืออาจจะให้เป็นน้ำเปล่าหรือน้ำหวาน เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

สูตรอาหารเหลวที่ให้ทางสายอาหารแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

สูตรน้ำผสมนมผง( Milk-based formulas )มีน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นส่วนประกอบสำคัญ หรืออาจเตรียมโดยแผนกอาหารของโรงพยาบาล

สูตรอาหารปั่นผสม( Blenderized diet )เป็นอาหารทีเตรียมโดยแผนกอาหารของโรงพยาบาลโดยโภชนากรของโรงพยาบาล เป็นผู้ดูแลสูตรอาหารที่ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ไข่ ไขมันสัตว์ น้ำมันพืช น้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตปั่นละเอียดผสมเข้าด้วยกัน

สูตรอาหารสำเร็จรูป( Commercial formulas )ซึ่งผลิตขายโดยบริษัทผลิตนมและอาหารสำเร็จรูป มีทั้งชนิดผงและเป็นของเหลว

การให้อาหารทางสายยาง (Nasogastric tube : NG tube) คืออะไร

– ผู้ป่วยอัมพาตที่มีปัญหาด้านการกลืน ไม่สามารถกลืนอาหารได้เอง หรือสำลักอาหาร ไม่รู้สึกตัวดี ต้องให้อาหารเหลวผ่านทางสายยางลงไปในกระเพาะอาหารโดยตรง
– สายยางให้อาหาร ใส่ทางรูจมูกผ่านลงไปในหลอดอาหาร (NG tube) หรือเจาะผ่านทางหน้าท้อง (Gastrostomy tube) เข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง

ทำไมต้องให้อาหารทางสายยาง

– ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการกลืนอาหาร สำลักอาหาร ไม่รู้สติ แต่มีความจำเป็นต้องได้สารอาหาร และน้ำ เพราะคนเราขาดสารอาหารไม่ได้
– การให้น้ำเกลือหรือสารอาหารทางหลอดเลือดดำมีข้อจำกัด เช่น ติดเชื้อง่าย ให้ที่บ้านไม่ได้ ไปทำงานไม่ได้ และอาจได้พลังงานไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก

อันตราย ยากหรือไม่

– การให้อาหารทางสายยาง (NG tube) ไม่มีอันตราย ไม่ยากเลย ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติ พยาบาลและนักโภชนาการจะสอนวิธีการทำอาหารเหลว และวิธีการให้อาหารเหลวทางสายยางอย่างถูกต้องกับผู้ดูแล หรือญาติ ให้ญาติหรือผู้ดูแลทำได้อย่างง่าย และปลอดภัย

ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

– ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าวิธีการให้อาหารทำอย่างไร ทำใจยอมรับว่ามีความจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง
– ญาติ หรือผู้ดูแลต้องฝึกทำอาหาร และวิธีการให้อาหารเหลวจนมั่นใจ
– ถ้ามีปัญหา ข้อสงสัย ให้สอบถามพยาบาลหรือแพทย์ได้ตลอดเวลา

ต้องให้อาหารทางสายยางนานเท่าใด

– ระยะเวลาการให้อาหารเหลวทางสายยางนานเท่าใดนั้น ขึ้นกับผู้ป่วยสามารถกลืนอาหารเองได้หรือไม่ ความรู้สึกตัวดีขึ้น ไม่สำลักอาหาร
– เริ่มต้นจะให้อาหารเหลวทางสายยางผ่านทางรูจมูกก่อนเสมอ แต่ถ้าไม่สามารถกลืนอาหารได้เลยเป็นเวลานาน ก็ต้องใส่สายยางเจาะหน้าท้องเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง

การให้อาหารทางสายยางไม่มีอันตราย ปลอดภัยแน่นอน

Comments are currently closed.