News UpdateNews in Asia

สธ.ยันวัคซีน ‘พิษสุนัขบ้า’ มีเพียงพอ

สธ.ยืนยันวัคซีน ‘พิษสุนัขบ้า’ มีเพียงพอ หมูติดเชื้อไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมติดได้หมด นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีประเด็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีปัญหาไม่เพียงพอว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนนั้นไม่ได้ขาดแคลน แต่เป็นเรื่องของการจัดการในหน่วยบริการ เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้จัดสรร งบประมาณ

ซึ่งโรงพยาบาลก็จัดซื้อตามจำนวนเดิมในแต่ละปี แต่ที่ผ่านมาเกิดการระบาดในสุนัขและแมว ทำให้คน ก็กังวล และมีการฉีดวัคซีนมากขึ้น ขอย้ำว่าวัคซีนไม่ได้ขาดแคลน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ขณะนี้มีวัคซีนใน โรงพยาบาลสังกัดสธ.อยู่ 160,000 กว่าโดส และจากการประชุมการเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรค โดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดสธ. เป็นประธานการประชุม ได้กำชับให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้สั่งการและติดตามว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งของจังหวัดตนเองมีวัคซีนจำนวนเท่าไร และอยู่ในพื้นที่ระบาดหรือไม่ หากไม่อยู่ในพื้นที่ระบาดสัตว์ ก็ให้ ร.พ.หยิบยืมไปก่อน ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีข้อเสนอองค์การอนามัยโลกให้ ปรับลดการฉีดวัคซีนลง จาก 28 วัน เหลือ 7 วัน หรือตัดเข็มสุดท้ายออกนั้น นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ทาง คร.มีอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และมีคณะกรรมการวิชาการชุด ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา และที่ปรึกษาคร. พิจารณาแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามกรณีหมูติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะเป็นอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่ นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า จริงๆ การที่หมูติดเชื้อพิษสุนัขไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมติดได้หมด ส่วนที่กังวลเรื่องการบริโภคนั้น โดยหลักจะมีคำแนะนำอยู่แล้วว่า ห้ามบริโภคสัตว์ที่ป่วยตาย แม้จะปรุงสุก แต่ความเสี่ยงติดเชื้อมาจากการชำแหละ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are currently closed.