News UpdateNews in Asia

ศูนย์แพทย์ฉุกเฉินกทม.พร้อมรับมืออุบัติเหตุ

ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม.เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ คาด 7 วันอันตรายอุบัติเหตุเพิ่มเพราะหยุดยาวฉลองนาน นายพรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำหรับความพร้อมรับมืออุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางศูนย์เอราวัณ กทม.ได้เตรียมความพร้อมประสานหน่วยงานและเครือข่าย รวม 58 แห่ง

แบ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ 49 แห่ง และมูลนิธิกู้ชีพ 9 แห่ง ขณะเดียวกัน ได้เตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อประสานรับแจ้งเหตุ รายงานและจัดเก็บข้อมูล (Database) ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. โดยจะประสานความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มูลนิธิกู้ชีพ ในการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บผ่านทางเว็บแอพพลิเคชัน

นายพรเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ศูนย์ได้ร่วมกับ สำนักงานเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ ในการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น การจัดทีมพยาบาลในการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการบริการส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ส่วนการคาดการณ์จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วง 7 วันอันตรายประจำปี 2561 ศูนย์เอราวัณคาดจะมีจำนวนอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการปีนี้ได้มีจำนวนวันหยุดเพิ่มขึ้นถึง 5 วัน ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางหลายเส้นทาง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are currently closed.