News UpdateNews in Asia

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย

อัคคีภัย หรือ ไฟไหม้ ภัยใกล้ตัวที่สามารถทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จะดีหรือไม่ หากเรามาศึกษาและเตรียมตัวป้องกันการเกิดอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย 1.ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันอัตโนมัติ บริเวณภายในห้องนอน และทางเดินหน้าห้องนอน หรืออย่างน้อยชั้นละ 1 ชุด

2.จัดเตรียมถังดับเพลิงมือถือขนาดที่สามารถใช้ได้สะดวก อย่างน้อย 1 ชุด จัดเตรียมให้มีช่องทางออกจากอาคารที่สามารถใช้ได้ทุกเวลา 3.หน้าต่างที่ติดตั้งเหล็กดัด ต้องมีช่องที่เปิดได้อย่างน้อย 1 บาน ทุกห้อง 4.หมั่นตรวจสอบสภาพพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ห้องครัว ห้องบูชาพระ ห้องเก็บของ เป็นต้น 5.อย่าเก็บวัสดุไวไฟ น้ำมันก๊าด ทินเนอร์ ไว้ในบ้านเป็นจำนวนมาก 6.ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค ให้เก็บไว้ในที่มิดชิด ระวังเด็กนำไปเล่น 7.หลีกเลี่ยงการทำงานพร้อมกันหลายๆอย่าง เช่น พูดโทรศัพท์ขณะปรุงอาหาร ฯลฯ 8.อย่าสูบบุหรี่บนเตียงนอน และก่อนเข้านอนให้ตรวจสอบและติดอุปกรณ์ไฟฟ้า เตาแก๊ส เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are currently closed.