News UpdateNews in Asia

พินัยกรรมที่ถูกเซ็นชื่อในชุดแต่งรถท่ามกลางการถูกล็อค

เอกสารถูกจัดขึ้นโดยที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าและลงนามในฝากระโปรงรถด้วยวิธีการใหม่เพื่อให้เห็นพินัยกรรมในระหว่างการเข้าสังคมลายเซ็นก็กำลังถูกมองผ่านหน้าต่างและประตูระเบียงเนื่องจากข้อ จำกัด ในปัจจุบันทำให้ 200 ปีจะเขียนกฎหมายยากที่จะรักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวว่าไม่มีแผนการที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบที่เข้มงวด

ทนายความกำลังรายงานว่ามีความต้องการพินัยกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากผู้ที่เป็นห่วงเกี่ยวกับ coronavirus ความล้มเหลวในการลงนามในพินัยกรรมอย่างถูกต้องต่อหน้าพยานอิสระสองคนซึ่งมีอยู่จริงในอังกฤษและเวลส์มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การพิจารณาคดีผู้พิพากษาเอกสารและมรดกใด ๆ ในนั้นไม่ถูกต้อง ในสกอตแลนด์ข้อบังคับมีระเบียบน้อยและต้องการพยานเพียงคนเดียวกฎหมายมีความเข้มงวดในการเขียนพินัยกรรมและรับรองว่าถูกต้องในอังกฤษและเวลส์ ซึ่งรวมถึงการเซ็นชื่อต่อหน้าพยานอิสระสองคนด้วยตนเองและให้มีคนสองคนเซ็นชื่อต่อหน้าคุณ

Comments are currently closed.