News UpdateNews in Asia

กัมพูชาส่งคอนเทนเนอร์อัดขยะ 83 ตู้ กลับสหรัฐฯแคนาดาสำเร็จ

บริษัทผู้ผลิตพลาสติกแห่งหนึ่งในท้องถิ่น ซึ่งนำเข้าขยะอย่างผิดกฎหมาย ได้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์บรรจุขยะ 14 ตู้ และ 69 ตู้ ออกจากกัมพูชา นอกจากนั้นบริษัทดังกล่าวยังชำระเงินค่าปรับ 1.03 พันล้านเรียล ฐานนำเข้าขยะของเสียเข้าสู่กัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางการกัมพูชากำหนดไว้กัมพูชาตรวจพบตู้คอนเทนเนอร์บรรจุขยะพลาสติกทั้ง 83 ตู้

กัมพูชาตรวจพบตู้คอนเทนเนอร์บรรจุขยะพลาสติกทั้ง 83 ตู้ ณ ท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระสีหนุทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ปีนี้ สำนักงานฯ ระบุว่าบริษัทผู้ผลิตพลาสติกที่ถูกตรวจพบการกระทำผิดได้ขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่กัมพูชาผ่านการขนส่ง 27 เที่ยว ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2018 และเดือนมกราคม 2019 ผู้อำนวยการสำนักงานฯ กล่าวว่าขยะของเสียทั้งหมด น้ำหนักรวม 1,592 ตัน ถูกขนส่งมาจากสหรัฐฯ และแคนาดา โดยแบ่งเป็นจากสหรัฐฯ 70 ตู้ 1,322 ตัน และจากแคนาดา 13 ตู้ 270 ตัน

Comments are currently closed.